Historie ve zkratce

Házena

V úvodu je nutno podotknout, že v součastné době je oddíl házené jediný v bruntálském regionu a má k dispozici jen vlastní odchovance.

1964

- vznik oddílu házené, formovaní družstva dorostenek při pedagogické škole pod vedením profesora Talpy
1967- vznik družstva mužů pod vedením pana Teplárka
1968


- I. místo družstva dorostenek v I.lize a zisk 3. místa na přeborech republiky
- přechod družstva dorostenek do II. ligy žen pod vedením panem Hrabovského
1970

- návrat ligového hráče pana Balner z Dukly Martin a převzetí funkce předsedy oddílu a hrajícího trenéra družstva mužů
1970-1975

- působení družstva žen v II. lize
- působení družstva mužů v krajským přeboru
1974
- navázaní spolupráce se slovenským Šturovem a maďarským Szegesdem
1975
- velké vítězství družstva mužů na velmi prestižním turnaji ve Šturově
1976

- ukončení činnosti družstva žen po odchodu zkušených hráček do prvoligových družstev
1981
- generační problém u družstva mužů – ukončení činnosti
1981-1989

- nová koncepce a to práce s mládeží včetně navázaní kontaktů s Guardii Opole
od 1981- Vznik žákovských družstev v Zátoře a postupně i v Krnově při 4 Základní škole pod vedením pana Bednaříka a pana Balnera. Postupně vybudovaná velmi kvalitní základna mládežnické házené s účasti v nejvyšší žákovské soutěži Moravy (divizi), včetně účasti na kvalitních turnajích v ČSSR a Polsku
1989

- ukončení žákovské házené v Zátoře a orientace jen na Krnov pod vedením pana Balnera
1990-1991

- oprava bývalého házenkářského hřiště včetně zázemí a to vše vlastními silami z řad házenkářů
1995-1996

- budování nového házenkářského hřiště v areálu atletického stadionu s umělým povrchem
1997
- postup družstva starších dorostenců do II. ligy pod vedením pana Pučana
1998
- vznik družstva mužů pod vedením pana Pučana z odchovanců Krnova
2003

- postup mužů do III. ligy a navázaní spolupráce s Polským týmem Komprachtice
2004

- přestup oddílu z TJ Krnov do TJ Sokol Krnov po převzetí Sokolů areálu Sokolovny
1991-2007

- Velmi aktivní práce s mládeží, družstev mladších žáků, starších žáků a dorostenců, včetně pořádaní mezinárodních turnajů pro mládež (12 ročníků)
2009

- Oddíl házené oslavil 45. výročí založení oddílu a k této příležitosti pořádal turnaj. Tohoto turnaje se zúčastnili součastní i bývalí členové oddílu, spřátelené kluby Komprachtice a TJ TŽ Třinec. Tento turnaj byl na velmi kvalitní úrovni a poskytl příležitost soupeřit mezi sebou tři generace hráčů odchovaných v našem oddílu. Zúčastnilo se přibližně 150 lidí. Celou organizaci zajistil předseda oddílu p. Balnera a výbor oddílu.JE NUTNO ZDŮRAZDNIT, ŽE TUTO HISTORII, Z VELKÉ ČÁSTI OVLIVNÍL NESTOR KRNOVSKÉ HÁZENÉ PAN BALNER. KTERÝ BYL VYHLAŠEN TŘIKRÁT NEJLEPŠÍM TRENÉREM ROKU A OCENĚN ZA ROZVOJ MLÁDEŽNICKÉHO SPORTU V BRUNTALSKÉHO REGIONU. A PROTO MU PATŘÍ PODĚKOVANÍ A OCENĚNÍ ZA JEHO PRÁCI A PŘÍNOS.